CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-CTAD
Uluslararası Hakemli Dergi

Yayın Aralığı: Yılda iki sayı (Haziran-Aralık) Başlangıç: 2005 ISSN: 1305-1458 E-ISSN: 2147-1592

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin amacı, dünyadaki gelişmeler ışığında; Türkiye Cumhuriyeti tarihini Osmanlı modernleşme döneminden başlayarak siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele alan bilimsel çalışmaları ortaya koymak; bu alanda tartışma zemini oluşturmak ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktır. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin tarihî mirasın bir gereği olan coğrafî komşuluk ilişkilerini inceleyen bilimsel çalışmalarla, pek çok farklı disiplinden (sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, antropoloji, sosyal psikoloji, uluslararası ilişkiler vd.) faydalanılarak eleştirel bir yaklaşımla tarih bilimini inceleyen yazılara yer verilmektedir.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ESCI-Thomson Reuters/Web of Science; SCOPUS-Elsevier; TÜBİTAK-ULAKBİM TR-DİZİN; EBSCO; ERIH PLUS; Historical Abstracts; Index Islamicus; Middle Eastern and Central Asian Studies; MLA (Modern Language Association) ve ProQuest indeksleri tarafından taranmaktadır.

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 19. SAYI 38. ÖZEL SAYI 2023 (Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023)
(ÖZEL SAYI EDİTÖRÜ: ÇİĞDEM DUMANLI)

İçindekiler
Sunuş
CTAD 2023 Özel Sayı Kapak/Künye
Araştırma Makaleleri  
Barış BAHÇECİ
Building Sovereignty by Financial Legislation Rather Than a Constitution: The Case of Turkey (1920-1924)
Tam Metin

691

Umut DERE
Ali Haydar (Yuluğ) Bey ve İstanbul’da Yürüttüğü Belediyecilik Faaliyetleri
Tam Metin

713

Eminalp MALKOÇ
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamuoyunda Demokratik Bir Tartışma: İstanbul Kömür Depoları Meselesi (1924-1926)
Tam Metin

745

Emrah YILDIZ
İstanbul’u Beslemek: Et ve Balık Kurumu Nasıl Kuruldu?
Tam Metin

775

Ayşe Pelin ŞAHİN TEKİNALP – Muzaffer KARAASLAN
Osmanlı Dönemi’nde Ankara’nın Gravürlerle Belgelenmesi
Tam Metin

803

Suna AYDIN ALTAY
Modernite, Terbiye ve Bellek: Erken Cumhuriyet Dönemi Başkent Ankara’da Tiyatro Sahnesi
Tam Metin

843

Başak AKAR – Yılmaz BİNGÖL
Köy-Kent Ayrımında Ulusal Mekânı Sahnelemek: Devlet Tiyatrosu’nda Ulus İnşası ve Mekân
Tam Metin

887

İsmail AYHAN
Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Mikrobiyoloji Alanındaki Modernleşme Çabaları ve Fransız Etkisi
Tam Metin

925

Duygu YILMAZ
Türkiye’nin Sınır Güvenliği Stratejilerinin Salgın Hastalıklarla Mücadele Ekseninde Değerlendirilmesi
Tam Metin

959

Ali Ata YİĞİT
Orta Doğu’da Konjonktürün Değişmesi ve Türkiye’nin Taksim Tezine Karşı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kurulması (1954-1960)
Tam Metin

989

Bu Sayının Hakemleri

 

Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar

 

 

 

Bu Cilt ve Sayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı’na ithaf edilmiştir.