CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-CTAD
Uluslararası Hakemli Dergi

Yayın Aralığı: Yılda iki sayı (Haziran-Aralık) Başlangıç: 2005 ISSN: 1305-1458 E-ISSN: 2147-1592

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin amacı, dünyadaki gelişmeler ışığında; Türkiye Cumhuriyeti tarihini Osmanlı modernleşme döneminden başlayarak siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele alan bilimsel çalışmaları ortaya koymak; bu alanda tartışma zemini oluşturmak ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktır. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin tarihî mirasın bir gereği olan coğrafî komşuluk ilişkilerini inceleyen bilimsel çalışmalarla, pek çok farklı disiplinden (sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, antropoloji, sosyal psikoloji, uluslararası ilişkiler vd.) faydalanılarak eleştirel bir yaklaşımla tarih bilimini inceleyen yazılara yer verilmektedir.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ESCI-Thomson Reuters/Web of Science; SCOPUS-Elsevier; TÜBİTAK-ULAKBİM TR-DİZİN; EBSCO; ERIH PLUS; Historical Abstracts; Index Islamicus; Middle Eastern and Central Asian Studies; MLA (Modern Language Association) ve ProQuest indeksleri tarafından taranmaktadır.

  • Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin 2005-2008 yılları arasında çıkan sayılarında (Sayı 1-8) yer alan makaleler taranıp dijital ortama aktarılmış ve açık erişimle okuyucuların kullanımına sunulmuştur. Süreçte emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi Müdürü Sayın Mustafa Birol Ülker ve Kütüphane çalışanlarına içten şükranlarımızı sunarız. - 5 Şubat 2024
  • Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler tam metin erişimli olarak İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri Veri Tabanı’na eklenmiştir. - 20 Ocak 2024

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 19. SAYI 39. GÜZ 2023 (Yayın Tarihi: 30 Aralık 2023)
Bu Cilt ve Sayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı’na ithaf edilmiştir.

İçindekiler
Kapak/Künye
Araştırma Makaleleri  
Krzysztof POPEK
Survivors. Turkish Owners of chiftliks in Bulgaria in the mid-1880s
Tam Metin

1021

Mehdi FARAJİ
Osmanlı II. Meşrutiyet’inin Kalküta Hablü’l-Metin Gazetesi’ndeki Yansımaları (5 Recep 1326/3 Ağustos 1908)
Tam Metin

1045

Vedat KANAT - Şeyda ÖZÇELİK KANAT
Ottoman Women From The Pen of Spanish Mademoiselle Esmeralda Cervantes at The World Colombus Exhibition In 1893
Tam Metin

1077

Hasan Ali POLAT - Fatih ÇOLAK
II. Balkan Harbi’nde Doğu Trakya’da Katliam İddiaları ve Alman Heyeti’nin Trakya Seyahati Gözlemleri
Tam Metin

1101

Erol KARCI
İngiliz Yüzbaşı Alvin Hadkinson ve Beraberindeki Heyetin 30 Eylül 1919 Tarihli Raporuna Göre Doğu Trakya
Tam Metin

1133

Gültekin K. BİRLİK
Millî Mücadele Dönemi’nde Yunan Ordusu’nun Bursa’yı İşgali
Tam Metin

1161

Yusuf DİNÇEL
Greek Occupation of Western Anatolia according to Archival Documents
Tam Metin

1195

Asaf ÖZKAN
Mütareke Dönemi’nde İngiliz Esirlere Kötü Muamele İddiasıyla Tutuklananlar ve Malta’ya Sürülenler
Tam Metin

1231

Evren KÜÇÜK
Dostluk ve Kardeşlikten Travmaya: Türk-Sovyet İlişkileri’nde 1922 Büyükelçilik Krizi
Tam Metin

1263

Tolga AKAY
Karesi Borasit İmtiyazları (1870-1914)
Tam Metin

1285

Gentrit SMAKAJ
Osmanlı Ricali’nin Arnavut Millî Alfabesi ile Eğitim Meselesine İlişkin Görüşleri (1912)
Tam Metin

1333

Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ – Ümüt AKAGÜNDÜZ
Milaslı Gad Franko’nun “Muallimlere” Adlı Eserinden Hareketle Düşünce Eğitimi ile Ahlâk Eğitimine Felsefi Bir Bakış
Tam Metin

1367

Erkan DAĞLI
Philipp Schwartz’ın Göz Ardı Edilen Üniversite Raporu (1952)
Tam Metin

1405

Saniye VATANDAŞ – Celalettin VATANDAŞ
Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Dönemi’ne Biyopolitika ve Sporun Siyaseti
Tam Metin

1437

Selda GÜNER ÖZDEN
Doktor Antoine Barthélémy Clot ve Osmanlı Mısırı’nda Modern Hastane ve Tıbbiyenin Doğuşu Üzerine Bir İnceleme
Tam Metin

1471

Biray ÇAKMAK
Mekatib-i Tıbbiye-i Şahane Anatomi (İlm-i Teşrih) Muallimi Ferik Hasan Mazhar Paşa
Tam Metin

1499

Nuran YILDIRIM
Cumhuriyet’in İlk Kadın Hekimlerinden Dr. Fatma Saâda Emin Kâatçılar (1898-1982)
Tam Metin

1533

Çağatay BENHÜR – Ramazan YAMAN
Almanya’nın Ren Bölgesi’ni İşgali ve Türkiye (1936)
Tam Metin

1575

Cahide SINMAZ SÖNMEZ
1958 Brüksel Dünya Sergisi ve Türkiye’nin Temsili
Tam Metin

1617

İmren ARBAÇ
Sovyetler Birliği Başbakanı Kosıgin’in Türkiye Ziyareti ve Türk-Sovyet İlişkilerine Yansımaları (20-27 Aralık 1966)
Tam Metin

1645

Bu Sayının Hakemleri

 

Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar