Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 11. SAYI 21. BAHAR 2015

İçindekiler

CTAD 2015 Bahar Kapak/Künye

İdris YÜCEL
Sunuş

Makaleler

Ümüt AKAGÜNDÜZ, II. Meşrutiyet Yılları Düşünce Dünyamızda Tarih ve Tarih Yazımı Üstüne Bir Değerlendirme
Tam Metin

3

Nilüfer ERDEM, II. Meşrutiyetin İlanı Sonrası Helenlerin Prens Sabahattin’e Gösterdikleri İlginin Yunan Basınındaki Yansımaları
Tam Metin

33

Biray ÇAKMAK, Geç Dönem Osmanlı Toplumunda Köylünün Sosyo Ekonomik Durumu: Yönetilen Zümre Olarak Kendi İfadelerine Göre Uşak Köylüsü
Tam Metin

 59

Engin Çağdaş BULUT, Devletin Taşradaki Eli: Umumi Müfettişlikler
Tam Metin

83

Ahmet GÜLEN, II. Dünya Savaşı’ndan 27 Mayıs’a İsmet İnönü’nün Söylemlerinde Kemalizm
Tam Metin

111

Erol EVCİN, Gazi Mustafa Kemal’in Bolu’yu Ziyaretleri
Tam Metin

137

Arif ILIMAN, Cengiz DÖNMEZ,12 Mart 1971 Muhtırası Sonrasında Kurulan Koalisyonlara Örnek: Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetleri
Tam Metin

163

Mehmet Akif OKUR, The American Geopolitical Interests and Turkey on the Eve of the September 12, 1980 Coup
Tam Metin

199