Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 15. SAYI 29. BAHAR 2019

İçindekiler

CTAD 2019 Bahar Kapak/Künye

Makaleler

Gerhard GRÜSSHABER
Lessons Learned? The Evaluation of Desert Warfare and Amphibious Landing Practices in the German, British and Turkish Armies After 1918
Tam Metin

3

Yasemin AVCI, Ömür YAZICI ÖZDEMİR
Kudüs Kamame Kilisesi: Hıristiyanlığın Merkezinde Osmanlı Mirası ve Statüko Meselesi
Tam Metin

35

Sevcan BAŞBOĞA ÖZEN
Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Yayınlarında Çocuklara Yönelik Adab-ı Muaşeret, Görgü ve Nezaket Kuralları
Tam Metin

59

Kadir KON
Kut’ül Amare Zaferinde Alman Faktörü: Birinci Dünya Savaşı’ndaki Türk-Alman İttifakının Irak Cephesi’ndeki Yansımaları
Tam Metin

87

Murat ÖNSOY, Gürol BABA
Escaping the Whirlpool of War: A Two-fold Analysis of Turkey’s Neutrality Policy in Worl War II
Tam Metin

123

Fehim KURULOĞLU
Sabık Milli Müdafaa ve Münakalat Vekili Hasan Şemi Ergin’in Hatırat ve Günlüğünde 27 Mayıs’a Giden Sürecin Yansımaları
Tam Metin

149

Özlem ÇANKAYA
Millî Mücadele Dönemi’nde Asker Firarileri 
Tam Metin

175

Gulnara MENDIKULOVA, Evgeniya NADEZHUK, Aliya AKATAYEVA                                                                                       
  New Documents on Kazakhs in the European Resistance Movements during World War II
Tam Metin

205

Yusuf Ziya BİLDİRİCİ
Samsun Mübadillerinde 1924 Eylül’ünde Yaşanan Sıtma Olayları
Tam Metin

227

Erdal BİLGİÇ
A Different Way of Foreign Trade with the Soviet Union in the Early Turkish Republican Period: Unlicensed Import Trade
Tam Metin

247

Kader AKDAĞ SARI
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Muhalefet: Yarın Gazetesi ve Arif Oruç 285
Tam Metin

285

Gülin ÖZTÜRK
Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Mahalli bir Banka: Akseki Ticaret Bankası 317
Tam Metin

317

Resul BABAOĞLU
Türkiye’de İktidar-Basın İlişkilerinin Çatışmalı Doğasına Bir Örnek Olarak Ahmet Emin Yalman Davası (1958-1960)
Tam Metin

339

Ceren UTKUGÜN, Şaban ORTAK
Ekim Seferberliği Kapsamında 1942 Yılında İstanbul ve Ankara’da Bahçe Ziraati Uygulamaları
Tam Metin

373

Akansel YALÇINKAYA
Türk Havayolu Taşımacılığı Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Devlet Müdahaleleri (1933-2006)
Tam Metin

405

Serap TAŞDEMİR
Ayvalık’ta Spor Hayatı (1924-1950 Yılları Arası)
Tam Metin

443

Alpaslan ÖZTÜRKCİ
Tutarlılık-Belirsizlik Skalasında Türkiye’nin Boğazlar Politikası (Mart 1945-Ekim1946)
Tam Metin

473

Bu Sayının Hakemleri-Referees of this Issue

497

CTAD Yayın İlkeleri

498