Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 17. SAYI 34. GÜZ 2021 (Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021)

İçindekiler

CTAD 2021 Güz Kapak/Künye

Araştırma Makaleleri

Hülya TOKER
Cezayirli Muhacirlerin Osmanlı Tabiiyetine Geçmesinin Türk-Fransız İlişkilerine Yansıması (1848-1914)
Tam Metin

471

İlyas AK
Çorum ve Çevresinde İskân Edilen Muhacir, Mübadil, Gayrimüslim ve Aşiretler
Tam Metin 

501

Bora GÜRDAŞ
Türkiye’de Göç ve Görsel Kültüre Yansımaları (1960-1980)
Tam Metin

529

Feyza KURNAZ ŞAHİN
Tanzimat Sonrasında Osmanlı Devleti’nde Kumar Yasalarının Gelişimi
Tam Metin 

549

Mehmet ÇANLI – Hilal KARAVAR
1922-1924 Tarihli Eytam Sandığı İdane Defterine Göre Antalya Merkez Kazasının Finansal Durumu
Tam Metin 

583

Hasan ÖZTÜRK
Atatürk Dönemi’nde Sivas: Tarım ve Nüfus Yapısı
Tam Metin

607

Ayhan DEVER – Ezel Nur KORUR
Project of Raising Healthy and Resolute Generations During The Single-Party Period of the Republic of Turkey: Compulsory Physical Education
Tam Metin

643

Faruk TEMEL
Cumhuriyet Dönemi’nde İnkılapçı Bir Gazetenin İdeolojik İnşa Stratejileri: Zonguldak Gazetesi (1923-1954)
Tam Metin

675

Ekrem SALTIK
Genç Düşünceler Gazetesi, Kayıp Sayıları ve Yazar Profillerine Dair
Tam Metin

711

Ferhat AKYÜZ
1923-1929 Dönemi’nde Türkiye’de Denk Bütçe ve Kamu İç Borçlanması
Tam Metin

741

Emin KURT
Cumhuriyet Dönemi Teknik Eğitim Modernleşmesinde Tayyare Makinist Mektebi
Tam Metin

775

Yasin COŞKUN
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı-Meksika İlişkilerindeki Önemli Bir Aktör: Amerika Birleşik Devletleri
Tam Metin

811

Resul ALKAN
Alman Belgeleri Işığında Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Donanmasındaki Faaliyetleri
Tam Metin

839

Gültekin K. BİRLİK
Akdeniz Anlaşmaları ve Türkiye’deki Uygulamaları
Tam Metin

863

Hüseyin TUFAN – Mete ÖZSEZER – Ali Efdal ÖZKUL
Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi’nde Suat Hayri Ürgüplü ile George Brown Arasında Kıbrıs Sorunu ile İlgili Önemli Bir Mektuplaşma
Tam Metin

901

Ali Servet ÖNCÜ
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Projesi: Türkiye, İran ve Pakistan Ortaklığı
Tam Metin

929

Selda ADİLOĞLU
Türkiye’deki Sosyal Bilim Yayınlarında “Sözlü Tarih”in Kullanımı: Bir Meta-Analiz
Tam Metin

959

Kitap Değerlendirmesi
Ferit Salim SANLI

Halil Akkurt, “Türkiye Solunda Osmanlı Toplum Yapısı Tartışmaları (1960-1980)
Tam Metin

995

Bu Sayının Hakemleri

CTAD Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar