Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 18. SAYI 36. GÜZ 2022 (Yayın Tarihi: 30 Aralık 2022)

İçindekiler

CTAD 2022 Güz Kapak/Künye

Araştırma Makaleleri  

Amila KASUMOVIC
Status of Ottoman Officials and Military Personnel in Bosnia and Herzegovina after the Austro-Hungarian Occupation of 1878
Tam Metin

571

Mesut UYAR
Balık Baştan Kokar: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Osmanlı Komutanları ve Savaşın İdaresi
Tam Metin

603

F. Rezzan ÜNALP
Trablusgarp Notlarından Mustafa Kemal, Enver ve Nuri Paşalar Üzerine Bir İnceleme
Tam Metin

639

Mehmet GÜNDÜZ
Kuşatılan Bir Ülkenin Kuşatan Ordusu: İspanya Basınına Göre Kûtü’l-Amâre Zaferi
Tam Metin

669

Sibel KAYA KUŞTEMİR – Nurgün OKTİK
Osmanlı’nın Son Dönemi’nde Sanayileşme ve Modernleşme: Beykoz Örneği
Tam Metin

697

Ecem DOYGUN
Enflasyon Gölgesinde İstanbul 1914-1921
Tam Metin

729

Ahmet UYANIK
Türkiye’nin İlk Kooperatifçilik Kitabı: “İktisatta İnkılâp: İstihlâk Teâvün Şirketleri”
Tam Metin

745

Nimet Ayşe AKSOY
Osmanlı Devleti’ndeki İlk Erken Seçimin Taşradaki Yansımaları: Antalya Örneği (1912)
Tam Metin

779

Mustafa Yahya METİNTAŞ – Mehmet KAYIRAN
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde [Bekir] Refik Bey (Koraltan) 1920 – 1923
Tam Metin

811

Yaşar ÖZKANDAŞ
Tek Partili Dönemden Çok Partili Siyasal Yaşama: Nadir Nadi
Tam Metin

843

Volkan PAYASLI
Bir Gazeteci ve Siyasetçinin Cumhuriyet Dönemi’ndeki Bazı Gelişmelere Dair İzlenimleri: Mehmet Asım Us ve Vakit (1927-1931)
Tam Metin

873

Serdar KARA
Kâzım Karabekir’in Yarım Kalan Mülakatı: 3 Nisan 1939’da Tan Gazetesinde Yayımlanan Mülakata Tepkiler ve Dönem Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Tam Metin

907

Fahri YETİM
Çok Partili Döneme Geçiş Sürecinde Türk Basınında Demokrasi Polemikleri
Tam Metin

943

Nasrullah UZMAN – Fatih ÖZEN
“Muhitten Merkeze” Bir Demokrasi Denemesi: Osman Taşkınbaş ve Radikal Hürriyet Partisi
Tam Metin

963

Dilek YİĞİT YÜKSEL
Teknik Raporlar, Basın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Görüşmelerinde Büyük Gediz Depremi
Tam Metin

999

Alper GÜLBAY
Turkey and the Gulf War, 1991: Reactions to the Imposition of Adventurism in the Grand National Assembly of Turkey
Tam Metin

1033

Anıl DİNCEL
Atatürk Dönemi Sağır ve Dilsiz Kongrelerinin Türk Basını’na Yansımaları (1930-1938)
Tam Metin

1061

Esra ÖZKAN KOÇ
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon Kız Enstitüsü ve Faaliyetleri
Tam Metin

1099

Kitap Değerlendirmesi / Book Review

 

İbrahim ŞAHİN
Ahmet Gülen, “Ne İçindeyiz Ne Dışında Mülakatlarla Yakın Tarihimiz”
Tam Metin

1141

 

 

Bu Sayının Hakemleri

 

CTAD Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar

 

Hacettepe Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Beytepe- ANKARA 06532 
Tel: 0312 297 68 70 Faks: 0312 299 20 76
E-posta: ctad.editor@gmail.com