Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 13. SAYI 26. GÜZ 2017

İçindekiler

CTAD 2017 Güz Kapak/Künye

H. Seçkin ÇELİK
Sunuş

1

Makaleler

Yalçın MURGUL
Osmanlı Devleti İçin Bolşevik İhtilali Neyi İfade Ediyordu?
Tam Metin

4

Nigâr MAHARRAMOVA CENGİZ - Ahmet ŞİMŞEK
Sovyetler Birliği Döneminde Rusya’da Okutulan Tarih Ders Kitaplarında
Türk İmajı
Tam Metin

37

Sadık ERDAŞ
Türk-Sovyet İlişkilerinin İlk Yılı ve İki Kararname
Tam Metin

67

Onur ÇELEBİ
Gazeteciliğe Adanmış Bir Ömür: Metin Toker
Tam Metin

91

Süleyman TEKİR – Selçuk URAL
Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Aydın Muhacirleri (1919-1920)
Tam Metin

125

Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ
Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Günümüze Ders Kitaplarında Ahlak Eğitimi
Tam Metin

149

Evren DAYAR
Antalya’da “Lisan-ı Millet”in İlk Temsilcilerinden Akdeniz Gazetesi
(1925-1926)
Tam Metin

181

Önder DUMAN
Tek Parti Döneminde CHP’de Bir Parti İçi Demokrasi “Denemesi”: 1939
Seçimleri ve İkinci Seçmenlerle “İstişare”
Tam Metin

208

Gülser OĞUZ
Osmanlı Gazetesi’ne Gönderilen Mektuplar ve İçerikleri
Tam Metin

236

Kitap Değerlendirmesi / Book Review

H.Seçkin ÇELİK
“An Image Study” on Atatürk’s Image: A Critical Reading on Stefan
Ihrig's Book “Atatürk in the Nazi Imagination” 
Tam Metin

253

CTAD Yayın İlkeleri

269