Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 11. SAYI 22. GÜZ 2015

İçindekiler

CTAD 2015 Güz Kapak/Künye

İdris YÜCEL
Sunuş

225

Makaleler

Selda GÜNER
Mısır’ın Son Memlük Beyleri (1801-1806) / The Last Mamluk Beys of Egypt  (1801-1806)
Tam Metin

227

Şaduman HALICI
San Remo Görüşmeleri: Vahideddin, Bir “İttihatçı” ve Üç “Yüzellilik” / San Remo Negotiations between Sultan Vahideddin, a “Unionist” and three “150 Persona Non Grata”
Tam Metin

267

Ramazan Erhan GÜLLÜ
Benito Mussolini’nin İtalya’da İktidara Gelişinin Türk Kamuoyuna Yansıması / Reflections of Benito Mussolini’s coming to Power in Italy on the Turkish Public Opinion
Tam Metin

 305

Sevilay ÖZER
Burdur Halkevi ve Faaliyetleri (1935-1951) / Burdur Community Center (1935-1951)
Tam Metin

331

Erhan ALPASLAN - Tülay AYDIN
CHP Parti Müfettişi Mitat Aydın’ın Teftiş Raporlarına Göre Maraş (1940-1942) / Maraş According to RPP Party Inspector Mitat Aydın’s Inspection Reports (1940-1942)
Tam Metin

363

Gökhan AK
Sesimiz”de Niyazi Berkes / Niyazi Berkes in the “Sesimiz” Periodical
Tam Metin

393

Fatma ACUN 
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Mezunları ve Meşhurları Arnavutköy / The Graduates and Famous People of Arnavutköy American College for Girls
Tam Metin

 

417

Elnur AĞAYEV-İgbal ABİLOV
Rusyalı Doğubilimci ve Türkolog Boris Vsevolodoviç Miller / Boris Vsevolodovich Milleri: A Russian Orientalist and Turcologist
Tam Metin

443

Aytekin ERSAL
Karl Müller’in Türkiye’de Bir Merkez Bankası Kurulmasına İlişkin Raporunun Siyasi Yansımaları / Political Reflections of Karl Muller’s Report on Opening a Central Bank in Turkey
Tam Metin

481