Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 12. SAYI 24. GÜZ 2016

İçindekiler

CTAD 2016 Güz Kapak/Künye

H. Seçkin ÇELİK
Sunuş

1

Makaleler

Serap TAŞDEMİR
1944 Ayvalık Depremi ve Sosyo-Ekonomik Sonuçları
Tam Metin

4

Hüseyin KALEMLİ
Türkiye Paris Başkonsolosunun Raporuna Göre İkinci Dünya Savaşı Sırasında Almanların Paris’in İşgali
Tam Metin

29

Aytekin ERSAL
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin Şeyh Sait İsyanı’na Bakışı
Tam Metin

 57

H. Seçkin ÇELİK
İnönü Döneminde Resmî Tarih Yazımına Yönelik Yeni Yaklaşımlar:Bir Revizyonun Analizi
Tam Metin

80

Gültekin K. BİRLİK
İspanya İç Savaşında (1936-1939) Türkiye’nin Dış Politikası
Tam Metin

122

Efdal AS
İktidar-Spor Kurumları İlişkileri Bağlamında İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Katıldığı Olimpiyatlar (1924 Paris, 1928 Amsterdam, 1936 Berlin)
Tam Metin

156

CTAD Yayın İlkeleri

205

Hacettepe Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Beytepe- ANKARA 06532 
Tel: 0312 297 68 70 Faks: 0312 299 20 76
E-posta: ctad.editor@gmail.com