Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 12. SAYI 24. GÜZ 2016

İçindekiler

CTAD 2016 Güz Kapak/Künye

H. Seçkin ÇELİK
Sunuş

1

Makaleler

Serap TAŞDEMİR
1944 Ayvalık Depremi ve Sosyo-Ekonomik Sonuçları
Tam Metin

4

Hüseyin KALEMLİ
Türkiye Paris Başkonsolosunun Raporuna Göre İkinci Dünya Savaşı Sırasında Almanların Paris’in İşgali
Tam Metin

29

Aytekin ERSAL
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin Şeyh Sait İsyanı’na Bakışı
Tam Metin

 57

H. Seçkin ÇELİK
İnönü Döneminde Resmî Tarih Yazımına Yönelik Yeni Yaklaşımlar:Bir Revizyonun Analizi
Tam Metin

80

Gültekin K. BİRLİK
İspanya İç Savaşında (1936-1939) Türkiye’nin Dış Politikası
Tam Metin

122

Efdal AS
İktidar-Spor Kurumları İlişkileri Bağlamında İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Katıldığı Olimpiyatlar (1924 Paris, 1928 Amsterdam, 1936 Berlin)
Tam Metin

156

CTAD Yayın İlkeleri

205