Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 16. SAYI 31. BAHAR 2020

İçindekiler

CTAD 2020 Bahar Kapak/Künye

Araştırma Makaleleri

İhsan ERDİNÇLİ 
Yasaklardan Modern Denetime: Osmanlı Devleti’nin İçki Tüketimine ve Meyhânelere Yaklaşımı 
Tam Metin

1

Leonidas MOIRAS
Tanzimat Fermanı'nın Yunan Basınına Yansıması 
Tam Metin

33

Ümüt AKAGÜNDÜZ
II. Meşrutiyet Yıllarında Köylü Eğitimi Üzerine Düşünceler
Tam Metin

49

Eminalp MALKOÇ
İtalyanların Trablusgarp Savaşı Sırasında Oniki Ada’yı İşgallerinin Türk Basınındaki Yankısı: İkdam ve Şehbal Örnekleri 
Tam Metin

79

Faysal MAYAK
Babanzade İsmail Hakkı Bey’in Perspektifinden Balkan Savaşları’nda Adalar Meselesi 
Tam Metin

119

Erol KARCI
Bir Teftiş Raporunun Söyledikleri ve Söylemedikleri: “Kastamonu Valisi Mehmet Reşit Paşa’nın 15 Temmuz 1914 Tarihli Teftiş Raporuna Dair”
Tam Metin

147

Aydın YİĞİT
Hariciye Müsteşarı Reşad Hikmet Bey’in Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Tam Metin

173

Ahmet KISA
Mütareke İstanbulu’nda Muallimler Cemiyeti ve Faaliyetleri (1918-1922)
Tam Metin

209

Orhan TURAN
Türk Modernleşmesi’nin Kıbrıs’taki Yansıması: Halkevleri
Tam Metin

239

Bülent ŞENER
1967 Kıbrıs Krizi’nde Siyasi, Askerî ve Hukuki Boyutlarıyla Türkiye’nin Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması
Tam Metin

271

Naz UYULUR
Formation of a Majoritarian Democracy Discourse in Turkey: An Examination of the Democrat Party, 1946-1960
Tam Metin

305

Fatih TUĞLUOĞLU
22 Şubat 1962 Darbe Girişimine Giden Süreçte Siyasi Af ve Toplumsal Huzur Tartışmaları
Tam Metin

329

Kitap Değerlendirmesi

Münevver Ebru ZEREN
Jean–Louis Bacqué-Grammont, Paul Dumont (Ed.), “La Turquie et La France A L’Époque d’Atatürk”
Tam Metin

355

Bibliyografya - Değerlendirme

Sadık ERDAŞ
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin 30 Sayılık Genel Verileri ve Makaleler Dizini
Tam Metin

369

Bu Sayının Hakemleri

CTAD Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar