Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 19. SAYI 37. BAHAR 2023 (Yayın Tarihi: 30 Haziran 2023)

İçindekiler
CTAD 2023 Bahar Kapak/Künye
Araştırma Makaleleri  
Çağrı ÇOLAK - Deniz ÇOLAK
Türkiye Cumhuriyeti Mülki İdare Tarihinde İlçeye Dönüştürülen İller
Tam Metin

1

Hüseyin Tolga ARSLAN
Türkiye’de Askerî Müdahale Dönemlerinde Atatürk ve Atatürkçülük
Tam Metin

37

Nesimi GÖKŞEN
İhtilalci Bir Kuşağın Analizi: Albaylar Kuşağı (1960-1963)
Tam Metin

73

Firdes TEMİZGÜNEY
1960 Darbesi Sonrası Yuvarlak Masa Toplantıları: İstişare mi Askerî Vesayet mi?
Tam Metin

107

Ekin Kadir SELÇUK
Türkiye’de Soğuk Savaş Döneminde Kitlesel Linç Girişimleri: 1968 Konya Olayları Örneği
Tam Metin

139

Kutlu KAYIRAN
Bir Latin Amerikalı Diplomatın Gözünden 12 Mart Muhtırası’na Giden Yol: Arjantinli Büyükelçi Jacinto Santamaría’nın Türkiye Raporları
Tam Metin

165

Ayşem SEZER ŞANLI – Bayram KOCA
12 Eylül Hegemonyasının Entelektüel Sorunsalını Aydınlar Ocağı ve Aydınlar Dilekçesi Hareketi Üzerinden Tartışmak
Tam Metin

199

Mehmet Akif OKUR
The Case for an ‘Interim Peace-Sustainable Peace’ Dichotomy from the Middle East: Reconsidering Mosul Arbitration at its Centenary
Tam Metin

231

Elif TÜRKİSLAMOĞLU
Roman Üzerinden Tarih ve Topluma Bakmak Konusunda Bir Deneme: Türk Romanında Batılılaşma Hareketinin İzlerini Sürmek
Tam Metin

261

Mirzahan EGAMBERDİYEV – İzbassar TURGUNBAYEV
Türk Dünyasında Modernleşme ve Etkileşim
Tam Metin

285

Serkan ERDOĞAN
Çölemerik Erkek Rüştiye Mektebi
Tam Metin

311

Mâlike BİLEYDİ KOÇ
Fransız Ortaokul Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı
Tam Metin

347

Gülnaz GEZER
Vedide Baha Pars ve Türk Eğitim Hayatına Katkıları
Tam Metin

383

Mehmet Salih ERKEK
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusunda Emeklilik ve Emeklilik Uygulamaları
Tam Metin

421

Umut AKCAKAYA
Esaret Yıllarını Hatırlamak: I. Dünya Harbi’nde Osmanlı Askerinin Esaret Deneyimi
Tam Metin

453

Hasan DEMİRCİ
İstanbul Türk Basınında Osmanlı Devleti ile Kafkasya Devletleri Arasında Toplanması Düşünülen İstanbul Konferansı (Haziran-Ekim 1918)
Tam Metin

491

Nilüfer ERDEM
Yunan Yetkililerin Raporlarında İzmir’in İşgal Günü Yaşananlar ve Yunanistan’ın Uygulamaları
Tam Metin

527

Çiğdem DUMANLI
Bir İntikam Kundakçılığı Meselesi: İzmir Yangını (1922)
Tam Metin

557

Meryem ORAKÇI
Türk-Yunan İlişkilerinin Sinemadaki İz Düşümü: İlk Türk-Yunan Ortak Yapımı Filmler
Tam Metin

591

Şevki KIRALP
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Etnik Uyuşmazlık ve Türkiye’nin Kıbrıs Politikası: Anayasa Krizi, Şiddet ve Uluslararası Siyaset (1960-1963)
Tam Metin

631

Nebahat ORAN ARSLAN
Türk Belgelerine Göre Sovyetler Birliği Kars Ticaret Mümessilliği
Tam Metin

667

 

 

Bu Sayının Hakemleri

 

Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar

 

 

 

Bu Cilt ve Sayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı’na ithaf edilmiştir.