Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 17. SAYI 33. BAHAR 2021

İçindekiler

CTAD 2021 Bahar Kapak/Künye

Araştırma Makaleleri

Cem KARAKILIÇ 
Osmanlı Devleti’nin Çiçekle Mücadelede Kullandığı Yöntemler(1908-1918)
Tam Metin

1

Meltem TEKEREK
Türk-Rum İş Gücünde Dönüşüm: Cumhuriyetin İlk Yılları
Tam Metin 

35

Ahmet Burçin YERELİ – Altuğ Murat KÖKTAŞ – Ali Gökhan GÖLÇEK
Millî Mücadele Döneminde Çıkarılan Vergi Kanunlarının Vergi Adaleti ve Vergi Zihniyeti Açısından Değerlendirilmesi
Tam Metin

67

Sevilay ÖZER
Türkiye’de Şeker Sanayisi (1925-1950)
Tam Metin 

95

Evren DAYAR
20. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya’nın Kentsel Gelişimi (1908-1950)
Tam Metin 

125

Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU
Köy Kanunu Uygulamaları ve Köy Gezileri Çerçevesinde Kayseri Köy Merkezlerinde Modernleşme (1923-1945)
Tam Metin

161

Selçuk URAL – Muharrem TURP
Parti Teftiş Raporlarına Göre CHP’nin Amasya Teşkilatı
Tam Metin

191

Seyithan ALTAŞ
CHP Müfettişlik Raporlarında Rize, Mapavri (Çayeli) ve Pazar Halkevleri ile Halkodalarının Çalışmaları (1940-1944)
Tam Metin

217

Murat KASAPSARAÇOĞLU
İki Darbe Arasındaki Dönemde Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Muhalefet (1960-1980)
Tam Metin

259

Firdes TEMİZGÜNEY
27 Mayıs Darbesi Sonrasında Eski Demokrat Partililerin Demokrasi Arayışlarına Bir Örnek: Bizim Ev Kulübü
Tam Metin

289

Beral ALACI – Resul BABAOĞLU
27 Mayıs Sürecinde Türkiye’deki Basın Politikaları
Tam Metin

317

Serkan TUNA
Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Basınına Yönelik Önemli Bir Dava: Akşam Gazetesi Davası
Tam Metin

347

Halil AKKURT
Milliyetçi ve Antikomünist ‘Millî Yol’ Dergisi’nin (1962) Bir Tahlili (1962)
Tam Metin

375

Recep BÜYÜKTOLU – Oral ATEŞ
Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa’nın 16’ncı Kolordu Komutanlığı ve Muharebelerinin Harp Prensipleri Bakımından Değerlendirilmesi
Tam Metin

409

İbrahim Sani MERT – Cem ŞEN
Professional Military Education in the Turkish War of Independence
Tam Metin

441

Kitap Değerlendirmesi

Yücel GÜÇLÜ

Mustafa Çolak, “Komitenin Ruhu Talat Paşa”
Tam Metin

467

Bu Sayının Hakemleri

CTAD Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar