Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 14. SAYI 28. GÜZ 2018

İçindekiler

CTAD 2018 Güz Kapak/Künye

İdris YÜCEL & Özhan KAPICI,
Sunuş

1

Makaleler

Sadık ERDAŞ
Nihad (Anılmış) Paşa’nın Elcezire Cephe Komutanlığı ve Yargılanması Meselesi
Tam Metin

3

Mehtap KAYA
Doğuşundan Erken Cumhuriyet Dönemi’ne Kadar Türk Basınında Gündelik Hayat İzlenimleri
Tam Metin

37

Ercan HAYTOĞLU
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ticari Havayolu Taşımacılığında İmtiyazlı İlk Şirket: Aero Espresso Italiana (1924-1935)
Tam Metin

75

Bilal GÜNEŞ, Hayri ÇAPRAZ, Celal ERDÖNMEZ
Kıbrıs Türk Eğitimine İngiliz Müdahalesi (1920-1935)
Tam Metin

111

Nuray ÖZDEMİR
Yeni Türk Alfabesi’nin Kabulü Sonrasında Türkiye’de Gazete Promosyonları
Tam Metin

135

Mehmet ŞAHİNGÖZ, Shener BİLALLİ
Balkanlar’da Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Ders Kitaplarında “Osmanlı-Türk İmajı”
Tam Metin

163

Lemi ATALAY
1930’lu Yıllar Türkiyesi’nde Fert-Cemiyet Tartışmaları
Tam Metin

183

Çiğdem DUMANLI
Kendine Özgü Bir Buhrân Örneği: Birinci Dünya Harbi’nde “Alman Şark Politikası”
Tam Metin

213

CTAD Yayın İlkeleri

261