Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 12. SAYI 23. BAHAR 2016

İçindekiler

CTAD 2016 Bahar Kapak/Künye

İdris YÜCEL
Sunuş

1

Makaleler

Ahmet KISA
Jön Türk Neşriyatında Öncü Bir Gazete; İstikbal ve Ali Şefkati Bey
Tam Metin

3

Serkan TUNA
Son Osmanlı Mebusân Meclisi Seçimleri Sürecinde Siyasî Bir Anket: Türk Kadınına Seçim Hakkı Verilmeli mi?
Tam Metin

25

İlhan HAÇİN
Hüseyin Rauf Orbay ve I. TBMM’deki Faaliyetleri (1920 – 1923)
Tam Metin

 53

Salim GÖKÇEN
Milli Mücadele’de Yunan İşgallerinin Genel Karakteri
Tam Metin

89

Mustafa BOSTANCI
Ermeni Meselesinde Şarki Anadolu Islahatının Yeri ve Ali Kemal’in Islahata Dair Görüşleri
Tam Metin

113

Emruhan YALÇIN
Kerkük’ün Nüfus Yapısını Değiştirmeye Yönelik Çalışmalar
Tam Metin

137

Sadet ALTAY                                                                                                
Bulaşıcı ve Müzmin Bir Sosyal Afet: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Trahom Hastalığı ve Mücadele Çalışmaları (1924-1938)
Tam Metin

167

Meltem Begüm SAATÇI ATA
Müderrislikten Büyükelçiliğe Bir Yakınçağ Tarihi Uzmanı Ali Muzaffer Göker
Tam Metin

213

Tuğba BELENLİ
İş Kanunu Layihası (1927) Hakkında İkdam Gazetesi Tarafından Düzenlenen Bir Anket
Tam Metin

249

Ufuk ERDEM                                                                                                
Serbest Cumhuriyet Fırkasına İlişkin İngiliz Büyükelçiliğinin Değerlendirmeleri
Tam Metin

279

Nadir YURTOĞLU                                                                                                
Sivil Havacılık Sektörü İçerisinde Yer Alan Türk Hava Yollarının Tarihi Gelişimi (1933-1960)
Tam Metin

303

Emin ÖZDEMİR/A. Fatih ŞENDİL                                                                                              
Soğuk Savaş Dönemi Algı ile Gerçek Arasında Bir İmge Olarak Türk Solu; Demokrat Parti’nin Sol Hareketlere Yaklaşımı
Tam Metin

337

Kaan GAYTANCIOĞLU                                                                                             
1990’ların Türkiye Siyasetinden Unutulmuş Bir Hareket: Demokratik Sol Parti’nin “Çile Çiçekleri” 
Tam Metin

369

CTAD Yayın İlkeleri

403