Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 18. SAYI 35. BAHAR 2022 (Yayın Tarihi: 30 Haziran 2022)

İçindekiler

CTAD 2022 Bahar Kapak/Künye

Araştırma Makaleleri

Ahmet YÜKSEL
Osmanlı Polis Komiseri Kayserili Ali Rıza Efendi’nin Hayat ve Hukuk Mücadelesi (1868-1920)
Tam Metin

1

Züleyha USTAOĞLU – Hüseyin YILMAZ
Nizâm-ı Cedîd’in Taşrada Uygulanması: Saruhan Sancağına Dair Bulgular
Tam Metin 

35

Ahmet Ali GAZEL
Osmanlı Devleti’nde Parlamento Fesihleri (1877-1920)
Tam Metin

67

Halil ÖZCAN
Telgrafçı İhsan (Pere) Bey’in Gözünden Trablusgarp ve Balkan Savaşları Sırasında Çanakkale Boğazı’nın Ablukası ve Bozcaada’nın İşgali
Tam Metin 

103

Uğur ÜÇÜNCÜ
“The Times” Gazetesine Göre Türkistan Millî Mücadelesi’nde Enver Paşa (1921-1922)
Tam Metin 

137

Ceyhun ÖĞRETEN
Amerikan Basınında Türk Millî Mücadelesi: 19 Mayıs 1919 - 23 Nisan 1920
Tam Metin

165

Ahmet Vecdi CAN – Bilge KATANALP
Accounting and Auditing in Turkish Public Economic Enterprises: Assessment and Evaluation from the Foundation of the Republic to Present
Tam Metin

205

Gazmend RIZAJ
Diplomatic Differences over Autonomy of Albania on the Eve of the First Balkan War
Tam Metin

233

Berk EMEK
İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Romanya’nın Ulus-Devlet Yapılanmaları ve Bölgesel Yansımaları
Tam Metin

267

Şemsettin ÇELİK
Hatay’da Cumhuriyet Halk Partisi Teşkilatı’nın Kurulması ve Hatay’ın İltihak Sürecindeki Rolü
Tam Metin

299

Okan CEYLAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yanık Yurtların Yeniden İmarı Meselesi: Hasarzedeler Bankası Kanun Teklifi
Tam Metin

333

Kadir TÜRKMEN
Denizli’de Erken Cumhuriyet İdeolojisinin Temel Taşları: Köy Mektepleri
Tam Metin

355

Mustafa SAMUR – Adnan SOFUOĞLU
Harf İnkılabı’nın Türk Millî Basınına Yansıması(1928 – 1929)
Tam Metin

395

Sadet ALTAY
Alman Sanatçı Paul Hindemith’in Türk Müzik Yaşamının Düzenlenmesine Yönelik Çalışmaları
Tam Metin

425

Önder DENİZ
Kore Savaşı’nda Tokyo’da Görev Yapan Türk Hemşireler
Tam Metin

459

Nurdan GÜVEN TOKER
Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesine Aydın Merkezli Bakış: Ütopya Arayışındaki Yaralı Bir Bilinç Örneği Olarak Şevket Süreyya Aydemir
Tam Metin

481

Eray YILMAZ
Aydınlık Çevresinde Şevket Süreyya (Aydemir) (1924-1925)
Tam Metin

509

Faruk KAYADELEN
Ömer Sami Coşar’ın Kaleminden Kıbrıs Meselesi (1954-1955)
Tam Metin

541

Bu Sayının Hakemleri

CTAD Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar