Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 10. SAYI 19. BAHAR 2014

İçindekiler

CTAD 2014 Bahar Kapak/Künye

İdris YÜCEL
Sunuş

Makaleler

Biray ÇAKMAK, Osmanlı Taşrasında Yönetilme Kaygıları: Karahallı Mülkî Nahiyesi’nin Kuruluşu
Tam Metin

3

Bengül SALMAN BOLAT, 1930 Kadınlara İntihap (Seçme- Seçilme) Hakkı Verilmesine Yönelik Tutumlar
Tam Metin

27

Birgül BOZKURT; İbrahim BOZKURT, Türkiye’nin İlk Kadın İl Belediye Başkanı ‘Müfide İlhan’ ve Mersin’deki Çalışmaları
Tam Metin

  51

Erdem KARACA, 1914 Seçimleri Sürecinde İttihat ve Terakki Partisi’nin Ermenilerle Uzlaşma Çabalarının Osmanlı Basınına Yansıması
Tam Metin

77

Ercan ÇELEBİ, Millî Mücadele’de Kastamonu
Tam Metin

105

Muhammet GÜÇLÜ, Milli Mücadele Döneminde Hollandalı Gazeteci George Nypels’in Anadolu İzlenimleri (Aralık 1920-Mart 1921)
Tam Metin

119

Nermin GÜMÜŞALAN, Maraş Halkevi ve Faaliyetleri
Tam Metin

  147

Fahri TEMİZYÜREK; Fatma DİNÇER, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihinde Önemli Bir İsim: Kâzım Nami Duru
Tam Metin

173