Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 8. SAYI 15. BAHAR 2012

İçindekiler

CTAD 2012 Bahar Kapak/Künye

İdris YÜCEL
Sunuş

Makaleler

Derviş KILINÇKAYA, Serbest Cumhuriyet Fırkasının Toplumsal Tabanı ve Cumhuriyet Halk Partisi
Tam Metin

3

Taylan DOĞAN, Rethinking the American Era: A Historical Perspective of Iranian Islamic Revolution and the U.S. Intelligence Community (IC)
Tam Metin

  19

Sevilay ÖZER, II. Dünya Savaşı Yıllarında Ekim Seferberliği
Tam Metin

31

İdris YÜCEL, A Missionary Society at the Crossroads: American Missionaries on the eve of the Turkish Republic
Tam Metin 

51

Nurgün KOÇ, Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Radyo
Tam Metin

69

Ayten SEZER ARIĞ, Dünden Bugüne İstanbul’daki Misyonerlik Faaliyetleri
Tam Metin

105

Seyfi YILDIRIM, Cumhuriyet Döneminde Türk-Macar İlişkileri Çerçevesinde İstihdam Edilen Macar Uzmanlar
Tam Metin

121

Mehmet ÖZDEN, Hariç’ten bir Kadro’cu ve Bir Sol-Kemalizm Örneği: Sadri Etem ve ‘Türk İnkılâbının Karakterleri’
Tam Metin

151