Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 7. SAYI 13. BAHAR 2011

İçindekiler

CTAD 2011 Bahar Kapak/Künye

İdris YÜCEL
Sunuş

Makaleler

Biray ÇAKMAK, Geç Dönem Osmanlı Taşra Toplumunda Eşrâfın Mahallî İşlevleri Üzerine: Uşaklı Tirîdzâde Mehmed Paşa
Tam Metin

3

Cemal SEZER, Osmanlı Devleti’nin Sevk Sırasında Ermenilere Yönelik Uygulamaları
Tam Metin

  30

Fahri YETİM, Milli Mücadele Döneminde İsyanların Gölgesinde Düzce ve Çevresinde Asayiş Sorunları
Tam Metin

54

İsmail AKBAL, Komitacı Eylemlerin Son Temsilcisi İsmail Hakkı Tekçe ve Faaliyetleri
Tam Metin

70  

Nurgün KOÇ, Kültür ve Medeniyet Kavramları Etrafındaki Tartışmalar ve Atatürk’ün Düşünceleri
Tam Metin    

103

Volkan PAYASLI, Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Devletçilik Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
Tam Metin

123