Yayınlar

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YIL 3. SAYI 6. GÜZ 2007


İçindekiler
Kapak/Künye
Saime Selenga GÖKGÖZ, Takdim  
Makaleler  
Uğur ÜNAL
İlk Osmanlı Parlamentosu-Meclis-i Umumî ve Etnik Yapısı
Tam Metin

5

Sedef BULUT
Kazananı Belli Olmayan Bir Seçim: 1973 Genel Seçimi ve Seçim Propagandaları
Tam Metin

27

Ali DİKİCİ
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Yahudi Azınlığın Faaliyetleri ve Hükûmet Siyasetleri
Tam Metin

65

Necmettin AYGÜN
Kafkasya’da Rus-Osmanlı Mücadelesi ve Kars Dolaylarında Sınır İhlâlleri 1826
Tam Metin

89

Serdar SAKİN
Mustafa Kemal Atatürk’e Göre Mısır Sorunu
Tam Metin

117

Gülser OĞUZ
İttihad ve Terakki’nin Yayın Organı Osmanlı Gazetesi
Tam Metin

135

Selçuk DUMAN
Halkevlerinin Köycülük Şubesi Faaliyetleri ve Sivas Halkevi Örneği
Tam Metin

157

Mustafa MÜJDECİ – Cem KARAKILIÇ
Cumhuriyet’in İlk Kur’an Mütercimlerinden Cemil Said (Dikel) ve Kur’an Tercümesi Hakkında Bir Değerlendirme
Tam Metin

183

İlknur MEŞE
Cumhuriyet Öncesi Modernleşme Sürecinde Türk Siyasal Kimlikleri
Tam Metin

199

 

 

Yazarlar