CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 12. ISSUE 24. FALL 2016

Contents

CTAD 2016 Fall Cover

H. Seçkin ÇELİK
Editorial

1

Research Articles

Serap TAŞDEMİR
1944 Ayvalık Depremi ve Sosyo-Ekonomik Sonuçları
Full Text

4

Hüseyin KALEMLİ
Türkiye Paris Başkonsolosunun Raporuna Göre İkinci Dünya Savaşı Sırasında Almanların Paris’in İşgali
Full Text

29

Aytekin ERSAL
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin Şeyh Sait İsyanı’na Bakışı
Full Text

 57

H. Seçkin ÇELİK
İnönü Döneminde Resmî Tarih Yazımına Yönelik Yeni Yaklaşımlar: Bir Revizyonun Analizi
Full Text

80

Gültekin K. BİRLİK
İspanya İç Savaşında (1936-1939) Türkiye’nin Dış Politikası
Full Text

122

Efdal AS
İktidar-Spor Kurumları İlişkileri Bağlamında İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Katıldığı Olimpiyatlar (1924 Paris, 1928 Amsterdam, 1936 Berlin)
Full Text

156