CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 13. ISSUE 26. FALL 2017

Contents

CTAD 2017 Fall Cover

H. Seçkin ÇELİK
Editorial

1

Research Articles

Yalçın MURGUL
Osmanlı Devleti İçin Bolşevik İhtilali Neyi İfade Ediyordu?
Full Text

4

Nigâr MAHARRAMOVA CENGİZ - Ahmet ŞİMŞEK
Sovyetler Birliği Döneminde Rusya’da Okutulan Tarih Ders Kitaplarında
Türk İmajı
Full Text

37

Sadık ERDAŞ
Türk-Sovyet İlişkilerinin İlk Yılı ve İki Kararname
Full Text

67

Onur ÇELEBİ
Gazeteciliğe Adanmış Bir Ömür: Metin Toker
Full Text

91

Süleyman TEKİR – Selçuk URAL
Batı Anadolu’da Yunan İşgali ve Aydın Muhacirleri (1919-1920)
Full Text

125

Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ
Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Günümüze Ders Kitaplarında Ahlak Eğitimi
Full Text

149

Evren DAYAR
Antalya’da “Lisan-ı Millet”in İlk Temsilcilerinden Akdeniz Gazetesi
(1925-1926)
Full Text

181

Önder DUMAN
Tek Parti Döneminde CHP’de Bir Parti İçi Demokrasi “Denemesi”: 1939
Seçimleri ve İkinci Seçmenlerle “İstişare”
Full Text

208

Gülser OĞUZ
Osmanlı Gazetesi’ne Gönderilen Mektuplar ve İçerikleri
Full Text

236

Book Review

H.Seçkin ÇELİK
“An Image Study” on Atatürk’s Image: A Critical Reading on Stefan
Ihrig's Book “Atatürk in the Nazi Imagination” 
Full Text

253

Editorial Principles

213