CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 15. ISSUE 29. SPRING 2019

Contents

CTAD 2019 Spring Cover

Research Articles

Gerhard GRÜSSHABER
Lessons Learned? The Evaluation of Desert Warfare and Amphibious Landing Practices in the German, British and Turkish Armies After 1918
Full Text

3

Yasemin AVCI, Ömür YAZICI ÖZDEMİR
Kudüs Kamame Kilisesi: Hıristiyanlığın Merkezinde Osmanlı Mirası ve Statüko Meselesi
Full Text

35

Sevcan ÖZEN BAŞBOĞA
Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Yayınlarında Çocuklara Yönelik Adab-ı Muaşeret, Görgü ve Nezaket Kuralları
Full Text

59

Kadir KON
Kut’ül Amare Zaferinde Alman Faktörü: Birinci Dünya Savaşı’ndaki Türk-Alman İttifakının Irak Cephesi’ndeki Yansımaları
Full Text

87

Murat ÖNSOY, Gürol BABA
Escaping the Whirlpool of War: A Two-fold Analysis of Turkey’s Neutrality Policy in Worl War II
Full Text

123

Fehim KURULOĞLU
Sabık Milli Müdafaa ve Münakalat Vekili Hasan Şemi Ergin’in Hatırat ve Günlüğünde 27 Mayıs’a Giden Sürecin Yansımaları
Full Text

149

Özlem ÇANKAYA
Millî Mücadele Dönemi’nde Asker Firarileri 
Full Text

175

Gulnara MENDIKULOVA, Evgeniya NADEZHUK, Aliya AKATAYEVA                                                                                       
  New Documents on Kazakhs in the European Resistance Movements during World War II
Full Text

205

Yusuf Ziya BİLDİRİCİ
Samsun Mübadillerinde 1924 Eylül’ünde Yaşanan Sıtma Olayları
Full Text

227

Erdal BİLGİÇ
A Different Way of Foreign Trade with the Soviet Union in the Early Turkish Republican Period: Unlicensed Import Trade
Full Text

247

Kader AKDAĞ SARI
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Muhalefet: Yarın Gazetesi ve Arif Oruç 285
Full Text

285

Gülin ÖZTÜRK
Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Mahalli bir Banka: Akseki Ticaret Bankası 317
Full Text

317

Resul BABAOĞLU
Türkiye’de İktidar-Basın İlişkilerinin Çatışmalı Doğasına Bir Örnek Olarak Ahmet Emin Yalman Davası (1958-1960)
Full Text

339

Ceren UTKUGÜN, Şaban ORTAK
Ekim Seferberliği Kapsamında 1942 Yılında İstanbul ve Ankara’da Bahçe Ziraati Uygulamaları
Full Text

373

Akansel YALÇINKAYA
Türk Havayolu Taşımacılığı Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Devlet Müdahaleleri (1933-2006)
Full Text

405

Serap TAŞDEMİR
Ayvalık’ta Spor Hayatı (1924-1950 Yılları Arası)
Full Text

443

Alpaslan ÖZTÜRKCİ
Tutarsızlık-Belirsizlik Skalasında Türkiye’nin Boğazlar Meselesi (Mart 1945- Ekim 1946)
Full Text

473

Bu Sayının Hakemleri-Referees of this Issue

497

Editorial Principles

498