CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 10. ISSUE 20. FALL 2014

Contents

CTAD 2014 Fall Cover

İdris YÜCEL
Editorial

Research Articles

Elif Evrim ŞENCAN, Dört Mekân Bir Kadın: Osmanlı Döneminde Kıbrıs Adasında Yaşayan Müslüman Türk Kadınının Yaşam Alanının Mesafe Analizi Yoluyla İncelenmesi
Full Text

195

F. Dilek HİMAM, Elif TEKCAN, Erken Cumhuriyet Dönemi Terzilik Kültürü ve Ulusal Maddi Kültürün İnşası
Full Text

221

Gökhan AK, Ege’deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı, Durum ve Etkiler
Full Text

  255

Hadiye YILMAZ, Mustafa Kemal Paşa-Emir Faysal Anlaşması ve Milli Mücadele Döneminde Suriye ve Irak
Full Text  

289

Özlem ŞENDENİZ, Erken Cumhuriyet Dönemi Dil Politikaları: Güneş Dil Teorisi’nin Türk Basınında Yansımaları
Full Text

307

Necdet AYSAL, Osmanlı ve Yunan Demiryollarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
Full Text

327

Pelin HELVACI, Türkiye’de Cumhuriyetçilik Anlayışı:1920-1930 Dönemine Bir Bakış
Full Text

353