CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 12. ISSUE 23. SPRING 2016

Contents

CTAD 2016 Spring Cover

İdris YÜCEL
Editorial

1

Research Articles

Ahmet KISA
Jön Türk Neşriyatında Öncü Bir Gazete; İstikbal ve Ali Şefkati Bey
Full Text

3

Serkan TUNA
Son Osmanlı Mebusân Meclisi Seçimleri Sürecinde Siyasî Bir Anket: Türk Kadınına Seçim Hakkı Verilmeli mi?
Full Text

25

İlhan HAÇİN
Hüseyin Rauf Orbay ve I. TBMM’deki Faaliyetleri (1920 – 1923)
Full Text

 53

Salim GÖKÇEN
Milli Mücadele’de Yunan İşgallerinin Genel Karakteri
Full Text

89

Mustafa BOSTANCI
Ermeni Meselesinde Şarki Anadolu Islahatının Yeri ve Ali Kemal’in Islahata Dair Görüşleri
Full Text

113

Emruhan YALÇIN
Kerkük’ün Nüfus Yapısını Değiştirmeye Yönelik Çalışmalar
Full Text

137

Sadet ALTAY                                                                                                
Bulaşıcı ve Müzmin Bir Sosyal Afet: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Trahom Hastalığı ve Mücadele Çalışmaları (1924-1938)
Full Text

167

Meltem Begüm SAATÇI ATA
Müderrislikten Büyükelçiliğe Bir Yakınçağ Tarihi Uzmanı Ali Muzaffer Göker
Full Text

213

Tuğba BELENLİ
İş Kanunu Layihası (1927) Hakkında İkdam Gazetesi Tarafından Düzenlenen Bir Anket
Full Text

249

Ufuk ERDEM                                                                                                
Serbest Cumhuriyet Fırkasına İlişkin İngiliz Büyükelçiliğinin Değerlendirmeleri
Full Text

279

Nadir YURTOĞLU                                                                                                
Sivil Havacılık Sektörü İçerisinde Yer Alan Türk Hava Yollarının Tarihi Gelişimi (1933-1960)
Full Text

303

Emin ÖZDEMİR/A. Fatih ŞENDİL                                                                                              
Soğuk Savaş Dönemi Algı ile Gerçek Arasında Bir İmge Olarak Türk Solu; Demokrat Parti’nin Sol Hareketlere Yaklaşımı
Full Text

337

Kaan GAYTANCIOĞLU                                                                                             
1990’ların Türkiye Siyasetinden Unutulmuş Bir Hareket: Demokratik Sol Parti’nin “Çile Çiçekleri” 
Full Text

369