Editorial Board

Owner
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü adına
Ayten SEZER ARIĞ

Editors
İdris YÜCEL & Emre SARAL

Managing Editor
Ayten SEZER ARIĞ

Associate Editor
Çiğdem DUMANLI

English Editing
Can Erhan KIZMAZ

Editorial Board
Ayten Sezer ARIĞ, Hacettepe Üniversitesi
Yasemin DOĞANER, Hacettepe Üniversitesi
Çiğdem DUMANLI, Hacettepe Üniversitesi
Mirzahan EGAMBERDİYEV, Al-Farabi Kazakh National University
Sadık ERDAŞ, Hacettepe Üniversitesi
Benjamin FORTNA, University of Arizona
Ramazan Erhan GÜLLÜ, İstanbul Üniversitesi
Saime Selenga GÖKGÖZ, Hacettepe Üniversitesi
Fabio GRASSI, Roma “La Sapienza” University
Özhan KAPICI, Hacettepe Üniversitesi
Emre SARAL, Hacettepe Üniversitesi
Mehmet TEMEL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Vera TOLZ-ZILITINKEVIC, University of Manchester
Hakkı UYAR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hakan UZUN, Ankara Üniversitesi
Vladan VIRIJEVIC, Kosovska Mitrovica University
Seyfi YILDIRIM, Hacettepe Üniversitesi
Mustafa YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi
Mehmet Serhat YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi
İdris YÜCEL, Hacettepe Üniversitesi

International Advisory Board
Dursun Ali AKBULUT, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kemal ARI, Dokuz Eylül Üniversitesi
Biray ÇAKMAK, Uşak Üniversitesi
S. Esin DAYI, Atatürk Üniversitesi
Mirzahan EGAMBERDİYEV, Al-Farabi Kazakh National University
Temuçin Faik ERTAN, Ankara Üniversitesi
Benjamin FORTNA, The University of Arizona
İhsan GÜNEŞ, Anadolu Üniversitesi
Saime Selenga GÖKGÖZ, Hacettepe Üniversitesi
Fabio GRASSI, Roma “La Sapienza” University
Cemil HESENLİ, Hazar University
Árpád HORNYÁK, University of Pécs
Nuri KÖSTÜKLÜ, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Christine M. PHILLIOU, University of California Berkeley
Yusuf SARINAY, TOBB ETÜ
Mehmet SEYİTDANLIOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
Orlin SABEV, Institute of Balkan Studies
Musa ŞAŞMAZ, Niğde Üniversitesi
Vera TOLZ-ZILITINKEVIC, University of Manchester
Mustafa TURAN, Gazi Üniversitesi
Vladan VIRIJEVIC, University of Pristina - Kosovska Mitrovica