CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 14. ISSUE 28. FALL 2018

Contents

CTAD 2018 Fall Cover

İdris YÜCEL & Özhan KAPICI,
Editorial

1

Research Articles

Sadık ERDAŞ
Nihad (Anılmış) Paşa’nın Elcezire Cephe Komutanlığı ve Yargılanması Meselesi
Full Text

3

Mehtap KAYA
Doğuşundan Erken Cumhuriyet Dönemi’ne Kadar Türk Basınında Gündelik Hayat İzlenimleri
Full Text

37

Ercan HAYTOĞLU
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ticari Havayolu Taşımacılığında İmtiyazlı İlk Şirket: Aero Espresso Italiana (1924-1935)
Full Text

75

Bilal GÜNEŞ, Hayri ÇAPRAZ, Celal ERDÖNMEZ
Kıbrıs Türk Eğitimine İngiliz Müdahalesi (1920-1935)
Full Text

111

Nuray ÖZDEMİR
Yeni Türk Alfabesi’nin Kabulü Sonrasında Türkiye’de Gazete Promosyonları
Full Text

135

Mehmet ŞAHİNGÖZ, Shener BİLALLİ
Balkanlar’da Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Ders Kitaplarında “Osmanlı-Türk İmajı”
Full Text

163

Lemi ATALAY
1930’lu Yıllar Türkiyesi’nde Fert-Cemiyet Tartışmaları
Full Text

183

Çiğdem DUMANLI
Kendine Özgü Bir Buhrân Örneği: Birinci Dünya Harbi’nde “Alman Şark Politikası”
Full Text

213

CTAD Yayın İlkeleri

261