CTAD All Volumes and Issues

JOURNAL of MODERN TURKISH HISTORY

VOLUME 7. ISSUE 13. SPRING 2011

Contents

CTAD 2011 Spring Cover

İdris YÜCEL
Editorial

Research Articles

Biray ÇAKMAK, Geç Dönem Osmanlı Taşra Toplumunda Eşrâfın Mahallî İşlevleri Üzerine: Uşaklı Tirîdzâde Mehmed Paşa
Full Text

3

Cemal SEZER, Osmanlı Devleti’nin Sevk Sırasında Ermenilere Yönelik Uygulamaları
Full Text

  30

Fahri YETİM, Milli Mücadele Döneminde İsyanların Gölgesinde Düzce ve Çevresinde Asayiş Sorunları
Full Text

54

İsmail AKBAL, Komitacı Eylemlerin Son Temsilcisi İsmail Hakkı Tekçe ve Faaliyetleri
Full Text

70  

Nurgün KOÇ, Kültür ve Medeniyet Kavramları Etrafındaki Tartışmalar ve Atatürk’ün Düşünceleri
Full Text    

103

Volkan PAYASLI, Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Devletçilik Politikası Üzerine Bir Değerlendirme
Full Text

123

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel: 0312 297 68 70 Fax: 0312 299 20 76
For manuscript submission: ctad.editor@gmail.com